livingflames.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Om oss

Velkommen til living FLAMES 

living FLAMES  er en leverandør/importør av Enjoy peisbord i Norge, Sverige og Spania. 

Vi tilbyr eksklusive kvalitetsprodukter og flott service!

Et utendørs peisbord er perfekt for å forlenge utesesongen samt oppleve hyggelige kvelder i hage, på veranda og hytta. Peisbordet gir en god og behagelig varme som alle rundt kan nyte. Peisen gir det lille ekstra med et eksklusivt særpreg.

Helt siden våre forfedre lærte seg kunsten å tenne ild, har ilden vært et naturlig og sosialt samlingspunkt for oss mennesker.

Du blir mer avslappet foran ilden

Nå er det bevist gjennom forskning at det å se og høre på levende flammer gir en indre ro og gjør deg mer avslappet. Christopher D. Lynn, førsteamanuensis i sosialantropologi ved University of Alabama i USA, har sammen med sitt forskerteam gjennomført en tre år lang studie som underbygger dette. 

Her målte de både blodtrykket og stressnivået på deltakerne mens de ble eksponert for ulike scenarier. Lynn og hans forskerteam konkluderer studien med at du faktisk blir mer avslappet foran ilden. Både blodtrykket og stressnivået synker når du blir eksponert for levende flammer. De mener også at den avslappende effekten påvirker nervesystemet og at du sover bedre. 

Vi laster ned apper, går på kurs og leser bøker, yoga og andre måter å stresse ned på. 

Peiskos kan derfor være et godt supplement til alt dette – og nå er det altså bevist en gang for alle at det også er bra for deg.

 

Welcome to living FLAMES

living FLAMES is a supplier / importer of Enjoy firepit tables in Norway, Sweden, Germany and Spain.

We offer exclusive quality products and great service!

An outdoor firepit table is perfect for extending the outdoor season as well as experiencing pleasant evenings in the garden, on the veranda and the cottage. The fire pit table provides a good and comfortable warmth that everyone around can enjoy. The fireplace gives it a little extra with an exclusive character.

Ever since our ancestors learned the art of lighting fires, fire has been a natural and social gathering place for us humans.

You will be more relaxed in front of the fire

Now it has been proven through research that seeing and listening to living flames gives an inner peace and makes you more relaxed. Christopher D. Lynn, associate professor of social anthropology at the University of Alabama in the United States, and his research team have conducted a three-year study that supports this.

Here, they measured both the blood pressure and the stress level of the participants while they were exposed to different scenarios. Lynn and his research team conclude the study that you actually become more relaxed in front of the fire. Both blood pressure and stress levels drop when you are exposed to live flames. They also believe that the relaxing effect affects the nervous system and that you sleep better.

We download apps, take courses and read books, yoga and other ways to unwind.

Fireplaces can therefore be a good supplement to all this - and now it has been proven once and for all that it is also good for you.

 

Trykk ENTER for å søke