livingflames.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Ofte stilte spørsmål

PEISBORDET VIL IKKE TENNE.

ÅRSAK                                                                    LØSNING

Tennstift og brenner er våte.                                 Tørk av med en myk klut

- Tennbatteriet er satt inn feil                                   Kontroller hvilken retning batteriet er satt inn

- Tennpinnen er ødelagt                                          Kontakt oss. for en reservedel

- Elektrodetråden er løs eller frakoblet                    Koble ledningen til tennboksen igjen
                                                                                inne i bordet bak tennboksen

- Elektrodetråden kortsluttes mellom ventil             Kontakt oss. for en reservedel

  og tennpinne

BRENNEREN TENNER IKKE NÅR DU BRUKER EN FYRSTIKK

ÅRSAK                                                                   LØSNING

- Ingen gasstrøm                                                    Kontroller at gasstanken ikke er tom

- Regulatoren er ikke koblet ordentlig til tanken.    Stram regulatorforbindelsen til gasstanken

- Gassstrømmen er blokkert                                   Kontroller alle slanger for knekk og bøyninger

- Brennerportene er tette                                        Slå av alle gassstrømtilkoblinger. Sett inn et åpent binders (eller                     

                                                                                lignende element) i hver brennerport for å fjerne dem

VARMEENHETEN AVGIR MYE SVART RØYK

ÅRSAK                                                                    LØSNING

- Flammen er blokkert ved brenneråpninger           Kontroller at alle brennerportene er fri for små lavasteiner/                  

                                                                                Glass -biter

- Regulatorslangen er knekket                                Rett slangen for alle bøyninger eller knekk

PLUTSELIG FALL I GASSSTRØMMEN

ÅRSAK                                                                   LØSNING

- Ingen gasstrøm                                                    Kontroller at gasstanken ikke er tom

- Overflødig sikkerhetsventil er aktivert                  Vri kontrollknappen til "av" -posisjon. Lukk tankventilen og koble  

                                                                               fra propangassetanken. Vri kontrollenknott til 'høy'; vent 1 minutt.    

                                                                               Vri kontrollknappen tilbake til "av" -posisjonen. Koble til      

                                                                               propangassetanken igjen. Tenn på åeisbordet som angitt i            

                                                                               avsnittet "til flamme" i bruksanvisningen.

FLAMMEN BLÅSER LETT UT

ÅRSAK                                                                  LØSNING

- Kraftig eller sterk vind                                          Øk flammen til 'høy'

- Ingen gasstrøm                                                    Kontroller at gasstanken ikke er tom

- Overflødig sikkerhetsventil er aktivert                  Se "plutselig fall i gassstrømmen" ovenfor

                                                                       

Trykk ENTER for å søke